Izberite jezik ......................................................
predstavitev NAME
  Interaktivna podatkovna baza NAME: pregled 26 služb
partnerji
podatki o uredniku
medijske objave
 
Projekt NAME
    Evropska komisija je v okviru projekta Leonardo Da Vinci financirala NAME - analiti?en pregled evropske multimedije.   Koordinator interaktivne podatkovne zbirke NAME je Aquitaine Multimedia. Projekt je rezultat ve? kot 20000 urnega raziskovalnega dela, pri katerem je sodelovala ve?ina evropskih strokovnih multimedijskih podjetij. Skupaj so prikazali vec tiso? multimedijskih družb. Natan?no so preu?ili in ovrednotili 26 razli?nih služb in 96 operativnih multimedijskih nalog. NAME je predstavljen v 9 jezikih in vsebuje podatke iz ve? kot 650 podjetij iz 11 držav.  
 
Interaktivna podatkovna baza NAME: pregled 26 služb
    Interaktivna podatkovna baza NAME je predstavljena v obliki tabele, v kateri so opravila nanizana glede na pomembnost in v navezavi z 26 ustreznimi službami.   Pregled razvrš?a multimedijska produkcijska podjetja v 4 razli?ne razrede glede na zahtevane službe pri izvedbi multimedijskega projekta
• vodenje projekta,
• direkcija,
• grafi?na zasnova,
• razvoj;
3 razli?ne razrede glede na zahtevane službe pri prodaji in trženju:
• spletna administracija,
• spletno trženje,
• multimedijsko usmerjene strategije
 
 
Primerjajte vaše podjetje
    Multimedijska podjetja lahko delajo primerjave z drugimi podjetji   Posebno orodje omogo?a podjetjem, da pregledajo naloge, ki jih opravljajo njihovi zaposleni. Prav tako lahko primerjajo te profile s temi na interaktivni podatkovni bazi. Z uporabo filtrov, ki so na voljo, se lahko primerjalni profili nastavijo po izbiri. Orodje za izvajanje primerjave je preprosto in brezpla?no. Potrebno se je le prijaviti.  
 
Imejte nadzor nad vašim podjetjem
    Orodje, ki vam omogo?a izboljšati vodenje vašega kadra   Direktor podjetja lahko v trenutku vidi, kako ostale multimedijske organizacije poskrbijo za delovno silo.
To orodje je na voljo registriranim uporabnikom.
 
 
Poiš?ite ekvivalenten izraz za vašo službo ali opravilo v drugih jezikih
    Brezpla?en prevajalnik (9 jezikov)   Del projekta NAME je tudi ?im ve?ja distribucija interaktivne baze. S tem namenom je pregled 26 služb in 96 multimedijskih nalog dostopen v 9 jezikih: Nizozemskem, Angleškem, Finskem, Francoskem, Nemškem, Italijanskem, Portugalskem, Slovenskem in Španskem.
Z brezpla?nim dostopom do spletne strani želimo multimedijskim podjetjem, organizacijam, institucijam, zaposlenim ali deloiskalcem omogo?iti, da se soo?ijo s spremenljivo in dinami?no strukturo evropske multimedijske industrije.
 
 
Aquitaine MultimédiaGaiaDMMVAIMMediaAmitiéHenri TudorMMindTrekFMVKIBLA